MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Amber

NỘI DUNG : Những câu chuyện được kể bằng giọng kể tuyệt vời của phu nhân và do một cô gái với nét chữ tuyệt đẹp ghi chép lại. Những câu chuyện đó bí ẩn như những câu chuyện cổ tích mà cũng thật cay nghiệt như thực tại...

Tên chương Ngày Đăng
Amber chap 15 06/04/2018
Amber chap 14 02/04/2018
Amber chap 13 25/03/2018
Amber chap 12 16/03/2018
Amber chap 11 12/03/2018
Amber chap 10 12/03/2018
Amber chap 9 12/03/2018
Amber chap 8 05/03/2018
Amber chap 7 05/03/2018
Amber chap 6 05/03/2018
Amber chap 5 05/03/2018
Amber chap 4 05/03/2018
Amber chap 3 05/03/2018
Amber chap 2 05/03/2018
Amber chap 1 05/03/2018
Amber chap 0 05/03/2018