MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Haikyuu!!

NỘI DUNG : Câu chuyện về Hinata Shouyou, Một học sinh cấp 3 yêu thích và tham gia vào 1 Câu Lạc Bộ bóng chuyền.... Không có kỹ năng nhưng có tài năng.... Hãy xem cậu ấy thể hiện nó để đi đến đỉnh cao Bóng Chuyền như thế nào đi nào!!

Tên chương Ngày Đăng
Haikyuu!! Chap 140 13/05/2018
Haikyuu!! Chap 139 13/05/2018
Haikyuu!! Chap 138 11/05/2018
Haikyuu!! Chap 137 11/05/2018
Haikyuu!! Chap 136 11/05/2018
Haikyuu!! Chap 135 11/05/2018
Haikyuu!! chap 134 11/05/2018
Haikyuu!! chap 133 12/08/2017
Haikyuu!! chap 132 12/08/2017
Haikyuu!! chap 131 12/08/2017
Haikyuu!! chap 130 21/06/2017
Haikyuu!! chap 129 21/06/2017
Haikyuu!! chap 120 23/07/2016
Haikyuu!! chap 119 23/07/2016
Haikyuu!! chap 118 15/07/2016
Haikyuu!! chap 117 11/07/2016
Haikyuu!! chap 116 06/07/2016
Haikyuu!! chap 115 06/07/2016
Haikyuu!! chap 114 11/04/2016
Haikyuu!! chap 113 11/04/2016
Haikyuu!! chap 112 07/03/2016
Haikyuu!! chap 111 03/02/2016
Haikyuu!! chap 110 03/02/2016
Haikyuu!! chap 109 03/02/2016
Haikyuu!! chap 108 10/11/2015
Haikyuu!! chap 107 10/11/2015
Haikyuu!! chap 106 15/09/2015
Haikyuu!! chap 105 01/09/2015
Haikyuu!! chap 104 25/08/2015
Haikyuu!! chap 103 16/08/2015
Haikyuu!! chap 102 16/08/2015
Haikyuu!! chap 101 16/08/2015
Haikyuu!! chap 100 16/08/2015
Haikyuu!! chap 99 16/08/2015
Haikyuu!! chap 98 16/08/2015
Haikyuu!! chap 97 16/08/2015
Haikyuu!! chap 96 16/08/2015
Haikyuu!! chap 95 16/08/2015
Haikyuu!! chap 94 16/08/2015
Haikyuu!! chap 93 16/08/2015
Haikyuu!! chap 92 16/08/2015
Haikyuu!! chap 91 16/08/2015
Haikyuu!! chap 90 16/08/2015
Haikyuu!! chap 89 16/08/2015
Haikyuu!! chap 88 16/08/2015
Haikyuu!! chap 87 16/08/2015
Haikyuu!! chap 86 16/08/2015
Haikyuu!! chap 85 16/08/2015
Haikyuu!! chap 84 16/08/2015
Haikyuu!! chap 83 16/08/2015
Haikyuu!! chap 82 16/08/2015
Haikyuu!! chap 81 16/08/2015
Haikyuu!! chap 80 16/08/2015
Haikyuu!! chap 79 16/08/2015
Haikyuu!! chap 78 16/08/2015
Haikyuu!! chap 77 16/08/2015
Haikyuu!! chap 76 16/08/2015
Haikyuu!! chap 75 16/08/2015
Haikyuu!! chap 74 16/08/2015
Haikyuu!! chap 73 16/08/2015
Haikyuu!! chap 72 16/08/2015
Haikyuu!! chap 71 16/08/2015
Haikyuu!! chap 70 16/08/2015
Haikyuu!! chap 69 16/08/2015
Haikyuu!! chap 68 16/08/2015
Haikyuu!! chap 67 16/08/2015
Haikyuu!! chap 66 16/08/2015
Haikyuu!! chap 65 16/08/2015
Haikyuu!! chap 64 16/08/2015
Haikyuu!! chap 63 16/08/2015
Haikyuu!! chap 62 16/08/2015
Haikyuu!! chap 61 16/08/2015
Haikyuu!! chap 60 16/08/2015
Haikyuu!! chap 59 16/08/2015
Haikyuu!! chap 58 16/08/2015
Haikyuu!! chap 57 16/08/2015
Haikyuu!! chap 56 16/08/2015
Haikyuu!! chap 55 16/08/2015
Haikyuu!! chap 54 16/08/2015
Haikyuu!! chap 53 16/08/2015
Haikyuu!! chap 52 16/08/2015
Haikyuu!! chap 51 16/08/2015
Haikyuu!! chap 50 16/08/2015
Haikyuu!! chap 49 16/08/2015
Haikyuu!! chap 48 16/08/2015
Haikyuu!! chap 47 16/08/2015
Haikyuu!! chap 46 16/08/2015
Haikyuu!! chap 45 16/08/2015
Haikyuu!! chap 44 16/08/2015
Haikyuu!! chap 43 16/08/2015
Haikyuu!! chap 42 16/08/2015
Haikyuu!! chap 41 16/08/2015
Haikyuu!! chap 40 16/08/2015
Haikyuu!! chap 39 16/08/2015
Haikyuu!! chap 38 16/08/2015
Haikyuu!! chap 37 16/08/2015
Haikyuu!! chap 36 16/08/2015
Haikyuu!! chap 35 16/08/2015
Haikyuu!! chap 34 16/08/2015
Haikyuu!! chap 33 16/08/2015
Haikyuu!! chap 32 16/08/2015
Haikyuu!! chap 31 16/08/2015
Haikyuu!! chap 30 16/08/2015
Haikyuu!! chap 29 16/08/2015
Haikyuu!! chap 28 16/08/2015
Haikyuu!! chap 27 16/08/2015
Haikyuu!! chap 26 16/08/2015
Haikyuu!! chap 25 16/08/2015
Haikyuu!! chap 24 16/08/2015
Haikyuu!! chap 23 20/07/2015
Haikyuu!! chap 22 20/07/2015
Haikyuu!! chap 21 20/07/2015
Haikyuu!! chap 20 20/07/2015
Haikyuu!! chap 19 20/07/2015
Haikyuu!! chap 18 20/07/2015
Haikyuu!! chap 17 20/07/2015
Haikyuu!! chap 16 20/07/2015
Haikyuu!! chap 15 20/07/2015
Haikyuu!! chap 14 20/07/2015
Haikyuu!! chap 13 20/07/2015
Haikyuu!! chap 12 20/07/2015
Haikyuu!! chap 11 20/07/2015
Haikyuu!! chap 10 20/07/2015
Haikyuu!! chap 9 20/07/2015
Haikyuu!! chap 8 20/07/2015
Haikyuu!! chap 7 20/07/2015
Haikyuu!! chap 6 20/07/2015
Haikyuu!! chap 5 20/07/2015
Haikyuu!! chap 4 20/07/2015
Haikyuu!! chap 3 20/07/2015
Haikyuu!! chap 2 20/07/2015
Haikyuu!! chap 1 20/07/2015
Haikyuu!! chap 0 20/07/2015