MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Thánh Tổ

NỘI DUNG : Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

Tên chương Ngày Đăng
Thánh Tổ Chap 9 30/12/2017
Thánh Tổ Chap 8 29/12/2017
Thánh Tổ Chap 7 29/12/2017
Thánh Tổ Chap 6 26/12/2017
Thánh Tổ Chap 5 23/12/2017
Thánh Tổ Chap 4 16/12/2017
Thánh Tổ Chap 3 14/08/2017
Thánh Tổ Chap 2 08/08/2017
Thánh Tổ Chap 1 31/07/2017